Sotainvalidien neuvontapalvelut

Ajankohtaista: Sotainvalidien neuvontapalvelu lomailee 1.7.-28.7.2019

Neuvontapalvelu sisältää neuvontaa, ohjausta ja käytännön apua muun muassa seuraavissa asioissa:

  • Sosiaali- ja terveyspalveluiden saamiseen tai palveluiden saavutettavuuteen liittyvät ongelmat
  • Erilaisten hakemusten tekeminen
  • Oikeanlaiseen ja tarpeelliseen kuntoutukseen ja laitoshoitoon hakeutuminen sekä näihin liittyvien hakemusten ja tukien hyödyntäminen
  • Erilaisten sosiaali- ja muiden etuuksien saamisen varmentaminen
  • Apuvälinetarvekartoitukset
  • Kodin muutostöihin liittyvät asiat ja elinolosuhteiden parantaminen
  • Muut mahdolliset avun tarpeet

Neuvontapalvelun tarkoitus on tukea ja auttaa sotainvalideja juuri heidän omien tarpeidensa ja toiveidensa mukaisesti selviytymään mahdollisimman pitkään kotona.

Palvelun tarkoitus on myös auttaa ja ohjata kysyjää eteenpäin, mikäli tarvittava apu ei varsinaisesti kuulu neuvontapalvelun piiriin. Turhia avunpyyntöjä ei siis ole!

Kuntoutuskeskus Ruissalossa neuvontapalveluista vastaa sosionomi, erikoissairaanhoitaja Raija Sinkko, joka avun tarpeesta riippuen ohjaa tarvittaessa myös muiden Kuntoutuskeskuksen asiantuntijoiden puoleen.

Raija Sinkko päivystää puhelimitse maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin kello 9-14 välisenä aikana (pois lukien arkipyhät).

  • Puhelin:                   044-756 7928
  • Sähköposti:             raija.sinkko@ruissalo.fi

Neuvontapalvelu tapahtuu puhelimitse tai ajanvarauksen perusteella tapahtuvalla henkilökohtaisella käynnillä Ruissalon Kylpylän tai Naantalin Kylpylän toimipisteessä. Tarvittaessa tehdään kotikäynti asiakkaan luokse.

Neuvontapalvelu on maksutonta.

 

Comments are closed.