Toimintaterapia

Kuntoutusosastolla työskentelee toimintaterapeutti, joka osallistuu osastolla olevien toipilas- ja kuntoutusasiakkaiden kuntoutus- ja toipumisprosessiin arvioiden ja tukien henkilön arjessa selviytymistä.

Arjessa selviytymisen arvioimiseen, tukemiseen ja vahvistamiseen kuuluu mm. fyysisten, kognitiivisten, sosiaalisten ja psyykkisten taitojen vahvistaminen toiminnallisesti. Yhteistä toimintaa voivat olla erilaisten keittiö- ja työtoimintojen harjoittelu, pelit, leikit ja yhdessä tekeminen kuntoutujan tarpeiden ja kiinnostuksen mukaisesti. Lisäksi toimintaterapeutti kartoittaa kuntoutujan kodin muutostarpeita ja arjen rutiineissa tarvittavia apuvälineitä.

Ruissalossa Kuntoutusosaston toimintaterapeutin käytössä on mm. harjoituskeittiö, jossa kuntoutuja voi harjoitella esim. vammautumisen tai toimintakyvyn alenemisen jälkeen tavallisia arjen toimintaa kuten ruoan laittoa ja laitteiden käyttöä.

Toimintaterapeutti toimii lähes poikkeuksetta moniammatillisen kuntoutustiimin jäsenenä, mutta voi tarvittaessa konsultoida myös yksittäisiä asiakkaita pelkästään toimintaterapian näkökulmasta.

 

 

Comments are closed.