KIILA-työkykyä ylläpitävä kurssi

KIILA-kuntoutuskurssin tavoitteena on parantaa työkykyä ja tukea työelämässä pysymistä. 

 • KIILA-kurssille voivat hakeutua kaikki alle 67-vuotiaan vakituisessa tai toistuvissa määräaikaisissa työsuhteissa olevat henkilöt, myös yrittäjät
 • KIILA-kurssi voidaan toteuttaa työpaikkakohtaisesti järjestettävinä kursseina tai ammatti-alakohtaisina kursseina
 • Ammattialakohtaisissa kursseissa osallistujat ovat saman ammatin omaavia työntekijöitä eri työpaikoista joko alueellisesti tai valtakunnallisesti
 • Kuntoutuja voi hakeutua KIILA-kurssille keskustelemalla asiasta lääkärin /työterveyshuollon asiantuntijan kanssa
 • Kelan kuntoutushakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto ja kuntoutujan sekä esimiehen yhdessä täyttämä lomake

Kiilan toteutustapa ja jaksot

Kiila toteutetaan lähtökohtaisesti avomuotoisena kurssina. Kuntoutuja voi itse päättää kuntoutusjakson alussa haluaako suorittaa kurssin laitosmuotoisena (yöpyen). Kiila-kuntoutusjakso muodostuu seuraavasti:

 1. Kuntoutuja viettää yhden tilannearviointipäivän (6h) Kuntoutuskeskus Ruissalossa
 2. Ruissalon kuntoutusasiantuntija vierailee  kuntoutujan työpaikalla (3h)
 3. Kuntoutuja osallistuu Kuntoutuskeskus Ruissalossa toteutettavaan kolmeen ryhmämuotoiseen jaksoon, jotka toteutetaan 5, 4 ja 4 päivän jaksoissa (kunkin jakson väli on n. 4-5 kk)
 4. Kuntoutuja käy tarvittaessa yksittäisillä käyntikerroilla (3h) Kuntoutuskeskus Ruissalossa 1-2 kertaa
 5. Yksiöllinen päätösosa (3h)
 • Kokonaisuudessaan Kiilan toteutuu n. 1-1,5 vuoden sisällä
 • Työnantajan/esimiehen ja työterveyshuollon edustajat osallistuvat standardin mukaisiin käynteihin. Voit katsoa tarkat osallistumiskerrat Kiilan prosessikaaviosta

 

 

 

Comments are closed.