Kuntoutuksen sisältö

Kelan kustantaman kuntoutuksen tavoitteet ja tarkoitus

Kaikkien Kelan kuntoutuksen palvelulinjojen tavoitteena on oireiden taustalla olevien ongelmien hallinta, elämänhallintakeinojen lisääntyminen ja itsehoitokeinojen oppiminen ja niihin motivoituminen sekä mielialan kohentuminen.

Kela antaa kuntoutuspäätöksen kun taustalla on selvä diagnoosi ja kuntoutustarve. Kuntoutujan itsensä on hyvä muistaa, että kuntoutuksella on myös ennalta ehkäisevä vaikutus. Kuntoutuksessa moniammatillisen tiimin asiantuntijajäsenet huomioivat kuntoutujan tarpeet aina kokonaisvaltaisesti. Varsinaisen kuntoutumissyyn lisäksi kuntoutuja saa eväitä myös sellaisiin elämäntapamuutoksiin, jotka saattavat ehkäistä pitkällä aikavälillä mm. diabetesta, painon nousua ja liikkumattomuuden tuomia ongelmia.

Mitä kuntoutusjaksoilla tapahtuu ja millaisia osa-alueita erilaiset pitkäkestoiset kuntoutusjaksot voivat sisältää?

Kaikki kuntoutusjaksot maksajatahosta riippumatta sisältävät mm. seuraavanlaisia osa-alueita ja asiantuntijoita:

  • Asiantuntijoiden ohjaamat pienryhmäkeskustelut sekä luennot
  • Yksilö- ja ryhmätapaamiset eri asiantuntijoiden kanssa
  • Terveyskuntotestaukset mm. kävely-, lihaskunto- ja ergometritestit, Inbody-mittaus
  • Kyselylomakkeet, joilla kartoitetaan omia tavoitteita sekä henkistä ja fyysistä jaksamista. Kyselyt suoritetaan jakson alussa sekä lopussa.
  • Henkilökohtaisen terveyskunto-ohjelman laadinta
  • Ryhmäaktiviteetteja sisällä, ulkona ja vedessä
  • Muita toimintoja kuntoutujaryhmän tarpeen mukaisesti
  • Asiantuntijoina ovat mm. erikoislääkäri, fysioterapeutti, työfysioterapeutti, työelämän asiantuntija, seksuaaliterapeutti, sosionomi, toimintaterapeutti, sairaanhoitaja, ravitsemusterapeutti ja psykologi. Myös muita asiantuntijoita käytetään hyvän kuntoutus käytännön mukaisesti

Takaisin muille sivuille:

Comments are closed.