Yleiset hakuohjeet Kelan kuntoutukseen

Kelan kursseille hakeutuminen yleisesti

Kelan kustantamaan kuntoutukseen haetaan oman työterveyshuollon tai terveyskeskuslääkärin B-lausunnolla. Yksilölliseen kuntoutukseen voi hakea myös vastaavat tiedot sisältävällä lääketieteellisellä selvityksellä. Lausunto ja/tai selvitys toimitetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeen kanssa Kelaan.

B-lausunnosta tai lääketieteellisestä selvityksestä on käytävä ilmi:

  • Henkilön sairaus tai vamma
  • Lääkärin suosittelema kuntoutusmuoto ja/tai –sisältö perusteluineen
  • Rajoitteet, jotka liittyvät toimintakykyyn ja/tai työkykyyn
  • Kuntoutuksen tavoitteet eli millainen tilanne halutaan saavuttaa
  • Oman sairauden tai vamman tulevaisuuden näkymät ja kehittyminen

Linkki Kelan sivuille tarkempia kuntoutuskurssitietoja ja hakuohjeita varten:

http://www.kela.fi/kuntoutus
http://www.kela.fi/kasittelyajat

Jos kuntoutuskurssin alkamiseen on vain vähän aikaa, hakemuksen käsittelyn kiirehtimistä voi tiedustella Kelasta.

Kelan korvaukset ja päivärahat kuntoutuksen ajalta

Kela korvaa matkoista aiheutuneet kustannukset ja maksaa kuntoutusjakson ajalta päivärahaa.

http://www.kela.fi/matkakorvaus
http://www.kela.fi/kuntoutusraha

Kelasta voi tarvittaessa kysyä lisää eri kuntoutusmahdollisuuksista tai tarkempia yksityiskohtia kuntoutusasioihin liittyen. Kelan kuntoutusasioiden palvelunumero on 020 692 205.

Comments are closed.