Työnantajapalvelut

Työhyvinvointi on monen muuttuvan asian summa

Työpaikan tärkein pääoma on henkisesti ja fyysisesti hyvinvoiva henkilöstö. Toimintakyky on yhteydessä liikunnan säännöllisyyteen, kestoon ja intensiteettiin. Esim. fyysisellä työllä ei ole osoitettu olevan samanlaista harjoitusvaikutusta toimintakykyyn kuin liikunnalla. 

Hyvä fyysinen kunto ja riittävä aktiivisuus edistävät ja ylläpitävät työkykyä kaikissa työtehtävissä. Fyysinen kunto edistää myös psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Kuntoutuskeskus Ruissalo tarjoaa mahdollisuuden selvittää koko henkilökunnan tai tietyn työntekijäryhmän fyysisen kunnon tulokset. Tuloksista saa raportin, minkä pohjalta voidaan suunnitella kohdennetusti työkykyä tukevia toimenpiteitä. Testaustilanne antaa tietoa myös niistä henkilöistä, jotka eivät sairasta eivätkä näy esim. työterveyshuollon kokonaistilastoissa.

Testauksista saatavassa raportissa tuloksia tarkastellaan suhteessa henkilön sukupuoleen ja ikään. Henkilötulokset luokitellaan tunnistamattomasti eri ryhmiin: alle keskimääräiset tulokset, keskimääräiset tulokset ja yli keskimääräiset tulokset.

Raportin tuottaman tiedon mukaan kolmeen eri tulosryhmään sijoittuneille henkilöille voidaan suositella oikeanlaisia jatkokuntoutuspalveluja (Pyramidimalli). Myös testaustilanteessa osallistujat saavat henkilökohtaisen palauteen ja ohjausta.

Testauspalvelun sisältö:

 • Kuntoutuskeskus selvittää erillisellä kyselyllä jokaisen testauskelpoisuuden
 • Testit suoritetaan pareittain; polkupyörä ergometritesti sekä fyysinen toimintakyvyn testaus
 • Jokainen saa henkilökohtaisen palautteen ja jatkosuositukset
 • Työnantaja saa kolmiportaisen yleiskuvan henkilöstön toimintakyvystä sekä näihin liittyvät jatkosuositukset (Pyramidimalli)

Pyramidimallin mukaisesti jaotellut kuntoutuspalvelut

Testaustulosten mukaisesti työntekijät jaotellaan kolmeen eri ryhmään. Alla on kuvattu kullekin tulosryhmälle sopivat palvelut, joiden soveltamisesta ja vaihtoehdoista kerromme mielellämme lisää.

1. Työkyvyn menettämisen uhan alla olevat työntekijät (alle keskimääräiset tulokset)

 • Kelan kustantama KIILA-kuntoutuskurssi
 • Ammatillinen kuntoutusselvitys Ruissalossa (työnantajan kustantama)

2. Lievät merkit työkyvyn menettämisen uhkista (keskimääräiset tulokset)

 • Kuntoremonttijaksot Ruissalossa (työnantajan kustantama)
 • Kelan kustantamat harkinnanvaraiset TULES- kurssit ja yksilökuntoutusjaksot

3. Hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen jatkuva tuki (yli keskimääräiset tulokset)

 • Hyvinvointi- ja virkistyspäivät (TYHY-päivät)
 • Lisätestaukset ja jatkoselvitykset jaksamisen tueksi
 • Yrityksen omien liikunta- ja hyvinvointivastaavien koulutukset
 • Henkilökunnan palkitseminen ja jaksamisen motivointi (kunto- ja virkistysjaksot)
 • Yrityksen omat työsuojelu-, koulutus- ja hyvinvointipäivät Ruissalossa

Kysy lisää Työnantajapalveluistamme ja sen eri mahdollisuuksista:

Hinnat

Testauspalvelun hinnat:

 • Testipaketti 79 € / testattava henkilö + esikyselyt ja ryhmäraportointi 400 € (kun testattavia on yli 20)
 • Testit suoritetaan samanaikaisesti kahdelle henkilölle

Yrityksen tarpeisiin painotettu Kuntoremonttijakso 3+2+2 pv

 • Minimi 6 henkilöä 154 € / päivä
 • Minimi 8 henkilöä 141 € / päivä
 • Minimi 12 henkilöä 122 € /päivä
 • Kuntoutuspäivän hinta sisältää lounaan ja iltapäiväkahvin + välipalan
 • Jaksot voi suorittaa myös laitosmuotoisesti yöpyen 2 hengen huoneessa. Yöpymis- ja täysihoitolisä on 67 € päivä.

Muut hyvinvoinnin ja jaksamisen tuen palvelut (Pyramidimalli) työnantajan tarpeiden mukaan räätälöidysti ja tarjousten mukaisesti.