Kelan kustantama kuntoutus

Kelan kustantama kuntoutusta voivat hakea kaikki Kelan sairasvakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt. Kuntoutus voi olla ryhmämuotoista tai yksilöllistä ja se voi olla kohdennettu tiettyyn sairauteen ja oireistoon tai olla työkykyä ylläpitävää.

Kuntoutus ei ole tarkoitettu pelkästään vaikeasti sairaille tai vaikeasti vammautuneille ihmisille. Monet työelämässä mukana olevat ihmiset ovat oikeutettuja kuntoutukseen. Samoin eläkkeellä olevat. Kelan kustantaman kuntoutuksen tarkoitus on auttaa henkilöitä, joilla on jokin työ- tai toimintakykyä haittaava sairausdiagnoosi tai oireisto.

Kuntoutuspäätöksen antaa Kela. Päätöksen saamiseksi tarvitaan lääkärin kirjoittama B-lausunto sekä oma kuntoutushakemus.

Tälle sivulle on koottu ryhmittäin

 • Yleistä tietoa kaikista eri kuntoutuksen palvelulinjoista
 • Yleinen lyhyt hakuohje Kelan kustantamaan kuntoukseen
 • KIILA-kuntoutuksen hakuohje sekä kuntoutujille itselleen että terveydenhuollon ja työnantajan edustajille
 • Kuntoutuskeskus Ruissalon avoimet kurssipaikat
 • Lyhyt kuvaus laitoskuntoutuksen sisällöstä

Kaikkien eri kuntoutusmuotojen tarkemman sisällön, toteutustavan, tavoitteet ym. yksilöidyt tiedot löytyvät myös esitemuotoisena Esitteet -sivustolta. Pdf-muotoiset esitteet ja kuntoutuskuvaukset voi helposti tulostaa, jolloin niitä voi yhdessä tarkastella esim. työnantajan tai oman lääkärin kanssa.

 • Yksilölliset kuntoutusjaksot

  Yksilölliset kuntoutusjaksot

  Yksilölliset kuntoutusjaksot ovat Kelan kustantamia harkinnanvaraisia kuntoutusjaksoja henkilön toimintakyvyn turvaamiseksi tai parantamiseksi. Kuntoutuslinjasta riippuen…

  Lue lisää

 • Yleiset hakuohjeet Kelan kuntoutukseen

  Yleiset hakuohjeet Kelan kuntoutukseen

  Kelan kursseille hakeutuminen yleisesti Kelan kustantamaan kuntoutukseen haetaan oman työterveyshuollon tai terveyskeskuslääkärin B-lausunnolla.…

  Lue lisää