Kelan kustantama kuntoutus – kurssit ja yksilökuntoutus

Kelan kustantama kuntoutusta voivat hakea kaikki Kelan sairasvakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt. Kuntoutus voi olla ryhmämuotoista tai yksilöllistä ja se voi olla kohdennettu tiettyyn sairauteen, oireistoon tai olla työkykyä ylläpitävää.

Kuntoutukseen voi hakeutua keskustelemalla asiasta lääkärin tai työterveyshoitajan kanssa. Kuntoutukseen hakeudutaan täyttämällä Kelan kuntoutushakemuslomake, johon liitetään lääkärin kirjoittama B-lausunto.

Kuntoutuskeskus Ruissalon toimipisteissä on saatavilla seuraavia Kelan kustantamia kuntoutuksen palvelulinjoja:

  • KIILA-ammatillista työkykyä ylläpitävä kuntoutuskurssi
  • TULES-kurssit (tuki- ja liikuntaelinsairaudet)
  • Yksilölliset harkinnanvaraiset kuntoutusjaksot (yleislinja, neurologinen linja, Tules-Reuma-linja)
  • AVH-kurssit (aivoverenkiertohäiriöt)
  • MS-kuntoutus
  • IKKU, ikääntyneiden yli 68-vuotiaiden kuntoutus
  • Reuma, avokuntoutus
  • Sydän, avokuntoutus
  • Omaishoitaja, parikurssi
  • Ammatillinen kuntoutusselvitys

Kaikkien Kelan kuntoutuksen palvelulinjojen tavoitteena on oireiden taustalla olevien ongelmien hallinta, elämänhallintakeinojen lisääntyminen ja itsehoitokeinojen oppiminen ja niihin motivoituminen sekä mielialan kohentuminen.

Kela antaa kuntoutuspäätöksen kun taustalla on selvä diagnoosi ja kuntoutustarve. Kuntoutujan itsensä on hyvä muistaa, että kuntoutuksella on myös ennalta ehkäisevä vaikutus. Kuntoutuksessa moniammatillisen tiimin asiantuntijajäsenet huomioivat kuntoutujan tarpeet aina kokonaisvaltaisesti. Varsinaisen kuntoutumissyyn lisäksi kuntoutuja saa eväitä myös sellaisiin elämäntapamuutoksiin, jotka saattavat ehkäistä pitkällä aikavälillä mm. diabetesta, painon nousua ja liikkumattomuuden tuomia ongelmia.

Kelan kuntoutusta voidaan Ruissalossa toteuttaa myös vaativana laitoskuntoutuksena. Ruissalon Kylpylän toimipisteessä sijaitsee 34-vuodepaikkainen vaativan laitoskuntoutuksen osasto. Osaston peruspalveluihin kuuluu ympärivuorokautinen sairaanhoidollinen päivystys ja perushoito. Kuntoutusosastolla majoittuminen mahdollistaa kuntoutuspalvelut  myös ympärivuorokautista sairaanhoidollista tai perushoiva-apua tarvitseville.

 

Tutustu palveluihimme »  |  Hyvä tietää »  |  Yhteystiedot »

 

 

Comments are closed.